Jak zostać Ratownikiem?

W tej zakładce znajdziecie pełen program szkolenia. Nie wiesz jak wygląda egzamin końcowy na danym stopniu ? Nie wiesz czego możesz spodziewać się podczas kursu? Sprawdź czy Twój stopień umiejętności pływackich jest wystarczający by zdać egzamin z wynikiem pozytywnym. Znajdziecie tu szczegółowy program każdego z trzech stopni.

Młodszy Ratownik WOPR

Ratownik WOPR

Ratownik wodny:

Egzamin praktyczny kończący szkolenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 (szkolenie ratowników), obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań polegających na:
1) przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min;
2) przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;
3) przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;
4) przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;
5) przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;
6) holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m;
7) wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 1–3, przeprowadza się na pływalni;
2) pkt 4, przeprowadza się na wodach otwartych;
3) pkt 5–7, przeprowadza się na wodach otwartych lub na pływalni.

Ukończyłeś cały kurs pozytywnie? Gratulujemy ! Aby móc teraz pracować nad morzem, rzeką, jeziorem czy na basenie musisz ukończyć kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Teraz możesz podjąć pracę zarobkową. Powodzenia !