Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze

Dnia 14 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie sprawozdawczo – wyborcze członków Drużyny Ratowniczej WOPR nr 12 w Nakle. W spotkaniu uczestniczyli Ratownicy Wodni Drużyny oraz wice Prezes Rejonowego WOPR w Bydgoszczy Dawid Konwiński. Celem spotkania było wybranie delegatów na walne zebranie sprawozdawczo wyborcze, które zaplanowane jest na dzień 16 grudnia w Rejonowym WOPR w Bydgoszczy.

Kierownik nakielskiej drużyny Marcin Kuliński otworzył spotkanie i przywitał wszystkich obecnych ratowników. Przedstawił porządek obrad i stwierdził kworum zebrania. Po omówieniu sprawy wyborów zaproponowano 4 kandydatów na delegatów i poprzez głosowanie wybrano trzech ratowników, którzy będą reprezentować nakielską drużynę na walnym zebraniu w grudniu. Wybrano następujących ratowników: Michał Stachowski, Michał Raczyński i Marcin Kuliński.

Na tym spotkanie zakończono. Po części oficjalnej była okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy nt. ratownictwa z wice prezesem Rejonowego WOPR Dawidem Konwińskim.

Komentarze

komentarze

Aktualnie jesteś w Inne.