Ukończyli Szkolenie II etapu Ratownika Wodnego

23Dnia 24 maja zakończyło się szkolenie kandydatów na Ratownika WOPR organizowane przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bydgoszczy. Kurs drugiego etapu szkolenia ratowników wodnych trwał 18 godzin. Zajęcia miały charakter praktyczny i teoretyczny i obejmowały doskonalenie podstawowych umiejętności pływackich i ratowniczych oraz wykłady z ratownictwa wodnego. Kandydaci na Ratownika wodnego zaliczyć musieli egzamin końcowy, który składał się z następujących zadań:

 1. UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKIE:
 • Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1’40’’
 • Przepłynięcie dystansu 300 m sposobem dowolnym w płetwach w czasie poniżej 4’30’’
 • Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 25 m bez łamania linii powierzchni wody
 • Przepłynięcie dystansu 300 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 9’
 1. UMIEJĘTNOŚCI RATUNKOWE:
 • Przeprowadzenie symulowanej akcji ratunkowej wg schematu:
  • zademonstrowanie techniki prawidłowego dopłynięcia do tonącego
  • zademonstrowanie 3 technik używania chwytów ratunkowych
  • holowanie tonącego na dystansie 25 m z użyciem 3 technik
 • Zaprezentowanie umiejętności technik ratowania wg zadanego schematu w czasie poniżej 2’ w ubiorze t-shirt i szorty:
  • skok lub wejście do wody
  • przepłynięcie dystansu 25 m stylem dowolnym
  • zanurkowanie z powierzchni wody na głębokość co najmniej 1,5 m do manekina lub osoby
  • podniesienie manekina lub osoby
  • holowanie na dystansie co najmniej 25 m
  • bezpośrednio po ewakuacji wykonanie zabiegów WBLS na fantomie przez co najmniej 3’
 • Przeprowadzenie symulowanej akcji ratunkowej z lądu przy użyciu co najmniej 2 wybranych rodzajów sprzętu ratowniczego wraz z uzasadnieniem wyboru
 • Symulowane akcje BLS i WBLS – dorosły, dziecko, niemowlę
 • Zademonstrowanie działań pierwszej pomocy:
  • wstępna ocena stanu osoby poszkodowanej
  • postępowanie z osobą poszkodowaną podczas zdarzeń; wstrząs, zadławienie, hipotermia, drgawki, obrażenia kręgosłupa i głowy, użądlenia, ukąszenia, ugryzienia, opieka rekonwalescencyjna

 

Ukończony kurs drugiego etapu nie umożliwia jeszcze samodzielnej pracy ratownikom WOPR. Do uzyskania pełnych kwalifikacji w zawodzie ratownika wodnego niezbędne jest ukończenie etapu trzeciego, który trwa 27 godzin i kończy się państwowym egzaminem teoretycznym i praktycznym. W pracy ratownika wodnego niezbędne jest jeszcze ukończenie dodatkowego szkolenia z zakresie udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, które trwa 66 godzin. Tak przygotowany Ratownik może podejmować pracę w pływalniach, aquaparkach, nad jeziorami, rzekami czy morzem.

Szkolenie ratowników prowadził kierownik nakielskiej Drużyny Ratowniczej WOPR nr 12 Marcin Kuliński a w szkoleniu uczestniczyli następujący MRW: Dominika Nowaczyk, Weronika Ptaszyńska, Magdalena Kubiak, Nicolas Welker, Szymon Cyganek, Wojciech Nagaj, Tomasz Jarecki, Jakub Maćkowski, Michał Raczyński, Szymon Imiłkowski i Paweł Hejza. Kolejny już ostatni etap szkolenia rozpocznie się 30 maja i zakończy się 21 czerwca.

Komentarze

komentarze

Aktualnie jesteś w Kursy.